Hlavní obsah

plně

Vyskytuje se v

čára: plná čáracontinuous line, silniční též solid line

funkce: plnit funkci čehofunction as sth, serve as sth

mít: mít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth

moc: práv. plná mocpower of attorney, zmocnění procuration

na: na plný plynat full throttle

penze: plná penze hotelová ap.full board, AmE American plan

plně: plně vybavenýfully-equipped

plný: tech. plná pneumatika bez dutinysolid tyre

plyn: na plný plyni přen. at full throttle

polní: plná polnífull kit/combat gear

povinnost: plnit svou povinnostdo one's duty

právem: plným právem udělat cobe justified in doing sth

proud: být v plném proudube in full swing/flow/flood

rozsah: v plném rozsahufully, in its entirety

rychlost: velkou/plnou rychlostíat high/full speed

smog: plný smogu město ap.smoggy

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sb

úvazek: (pracovat na) plný/poloviční úvazekwork full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment

vědomí: být (plně) při vědomíbe (fully) conscious

zbroj: v plné zbrojiin full armour

energie: plný energiefull of energy

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

vyvinutý: plně vyvinutýfully developed

závazek: (s)plnit závazky ke komumeet one's obligations/liabilities to sb

zpola: jen zpola plnýonly half-full

obrátka: na plné obrátky rozjetý hl. přen.in full swing, in top gear

plíce: křičet z plných plicscream from the top of one's lungs

zub: hovor. mít plné zuby koho/čehobe fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sth

American: plná penze v hoteluAmerican plan

board: plná penzefull board

-breasted: s plnými ňadry ženafull-breasted

browned off: mít už plné zuby čeho, být už otrávený čímbe browned off with sth

capacity: maximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacitycapacity load

career: v plné rychlosti, v plném prouduin full career

charged: plně nabitý baterie ap.fully charged

confidence: mít (ú)plnou důvěru v koho/cohave complete/every confidence in sb/sth

continuous: plná čáracontinuous line

disposal: dát co komu (plně) dispoziciput sth at sb's (complete) disposal

duty: plnit své povinnosticarry out one's duties

employment: (pracovat na) plný/částečný úvazek(be in) full/part-time employment

equipped: plně vybavenýfully-equipped

eventful: bohatý život, život plný zážitkůeventful life

extent: podle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákonato the fullest extent of the law

faculty: plně schopný ovládající všechny smyslyin full possession of one's faculties

fed up: mít už plné zuby/až po krk/dost čehobe fed up with sth

fig: vyfiknutý, v plné parádě oblečenýin full fig

full-time: zaměstnanci (pracující) na plný úvazekfull-time staff

gale: plný vichr 10. stupeň Beaufortovy stupnicemeteor. whole gale

jitters: být vynervovaný/nervózní, mít nahnáno/plné kalhoty/trému, být podělaný strachy/vyklepanýhave the jitters

justification: plným právem, oprávněněwith justification

justified: být oprávněn udělat co, oprávněně, plným právem udělat cobe justified in doing sth

letter: plná moc, zmocněnířidč. letter of attorney

line: plná čára silniční ap.solid line

load: výtlak plně naložené lodiload displacement

loaded: plný ironieloaded with irony

possession: zcela při smyslech, při plném vědomíin (full) possession of one's faculties

potential: využít svůj potenciál, využít plně svých možnostífulfil one's potential

power of attorney: vybavit koho plnou mocígrant sb power of attorney

pump: pustit to na plný pecky, osolit to rádio ap.slang. pump up the volume

rife: jen se hemžit čím, být plný čehobe rife with sth

right: plným právem, podle právaas of right

short: neplnit plán, být za plánembe short of the target/goal

solid: plná pneumatika bez dutinysolid tyre

sprung: plně odpružený, celoodpruženýfully sprung

stacked: i přen. nabitý čím, plný čeho, zaplněný, nacpaný, zaplněný, zaskládaný, zavalený čím, zaskládaný čímstacked full of sth

starlit: hvězdná noc, noc plná hvězdstarlit night

stuffiness: ucpaný nos, plný nos(nasal) stuffiness

underway: (už) probíhat, být v plném proudube underway

undivided: věnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemugive sb/sth one's undivided attention

backing: mít plnou podporu koho/čehohave the full backing of sb/sth

gangbuster: skvěle šlapat, jet na plné obrátky/plný plyngo/be going gangbusters

pecka: na plný peckynaplno at full blast, at full throttle, s maximálním vypětím flat out