Hlavní obsah

plně

Vyskytuje se v

pecka: na plný peckyhrát ap. at full blast, jet ap. at full throttle, s maximálním vypětím flat out

čára: plná čáracontinuous line, silniční též solid line

funkce: plnit funkci čehofunction as sth, serve as sth

mít: mít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth

moc: práv. plná mocpower of attorney, zmocnění procuration

na: na plný plynat full throttle

penze: plná penze hotelová ap.full board, AmE American plan

plný: tech. plná pneumatika bez dutinysolid tyre

plný: dopr. plná čára na silnicisolid line

plný: plný nos(nasal) stuffiness, stuffy nose

plný: plné jízdnéfull fare

plný: voj. plná polnífull combat gear

plný: (práce na) plný úvazekfull-time job

plný: práv. plná mocpower of attorney, procuration

plný: v plném zněníunabridged

plyn: na plný plyni přen. at full throttle

polní: plná polnífull kit/combat gear

povinnost: plnit svou povinnostdo one's duty

právem: plným právem udělat cobe justified in doing sth

proud: být v plném proudube in full swing/flow/flood

rozsah: v plném rozsahufully, in its entirety

rychlost: velkou/plnou rychlostíat high/full speed

smog: plný smogu město ap.smoggy

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney

úvazek: (pracovat na) plný/poloviční úvazekwork full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment

úvazek: práce na částečný/plný úvazekpart-time/full-time job

vědomí: být (plně) při vědomíbe (fully) conscious

zbroj: v plné zbrojiin full armour

energie: plný energiefull of energy

pecka: Měl rádio puštěné na plný pecky.He had the radio on at full blast.

plný: plný životafull of life

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

vyvinutý: plně vyvinutýfully developed

závazek: (s)plnit závazky ke komumeet one's obligations/liabilities to sb

zpola: jen zpola plnýonly half-full

obrátka: na plné obrátky rozjetý hl. přen.in full swing, in top gear

plíce: křičet z plných plicscream from the top of one's lungs

plný: mít plné zuby čehobe sick of sth, be fed up with sth, BrE slang. be browned/brassed off sth

zub: hovor. mít plné zuby koho/čehobe fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sth

American: American planplná penze v hotelu

board: full boardplná penze

-breasted: full-breasteds plnými ňadry žena

browned off: be browned off with sthmít už plné zuby čeho

capacity: capacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity

capacity: capacity crowdplná návštěvnost, maximální počet diváků při vyprodaném stavu

career: in full careerv plné rychlosti, v plném proudu

charged: fully chargedplně nabitý baterie ap.

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

continuous: continuous lineplná čára

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

duty: carry out one's dutiesplnit své povinnosti

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

equipped: fully-equippedplně vybavený

extent: to the fullest extent of the lawpodle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákona

faculty: in full possession of one's facultiesplně schopný ovládající všechny smysly

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

fig: in full figvyfiknutý, v plné parádě oblečený

full: do sth full outdělat co naplno/s plným nasazením

full-time: full-time staffzaměstnanci (pracující) na plný úvazek

gale: meteor. whole galeplný vichr 10. stupeň Beaufortovy stupnice

jitters: have the jittersbýt vynervovaný/nervózní, mít nahnáno/plné kalhoty/trému

justification: with justificationplným právem

justified: be justified in doing sthbýt oprávněn udělat co, oprávněně, plným právem udělat co

letter: řidč. letter of attorneyplná moc, zmocnění

line: solid lineplná čára silniční ap.

load: load displacementvýtlak plně naložené lodi

loaded: loaded with ironyplný ironie

possession: in (full) possession of one's facultieszcela při smyslech, při plném vědomí

potential: fulfil one's potentialvyužít svůj potenciál, využít plně svých možností

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

pump: slang. pump up the volumepustit to na plný pecky, osolit to rádio ap.

refill: refill the tanknatankovat/dotankovat do plné (nádrže)

rife: be rife with sthjen se hemžit čím, být plný čeho

right: as of rightplným právem, podle práva

short: be short of the target/goalneplnit plán, být za plánem

solid: solid tyreplná pneumatika bez dutiny

solid: solid lineplná čára

sprung: fully sprungplně odpružený, celoodpružený

stacked: stacked full of sthi přen. nabitý čím, plný čeho

stuffiness: (nasal) stuffinessucpaný nos, plný nos

underway: be underway(už) probíhat, být v plném proudu

undivided: give sb/sth one's undivided attentionvěnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemu

backing: have the full backing of sb/sthmít plnou podporu koho/čeho

gangbuster: go/be going gangbustersskvěle šlapat, jet na plné obrátky/plný plyn