Hlavní obsah

mír

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (opak války) peaceuzavřít mírmake/conclude peace
  2. (dohoda) peace (treaty)

Vyskytuje se v

brát: take measuresbrát míry

cena: the Nobel Peace PrizeNobelova cena míru

holubice: dove of peaceholubice míru

míra: tailored, made-to-measure, tailor-madezhotovený na míru

příslovce: adverb of place/time/manner/degreepříslovce místa/času/způsobu/míry

ušitý: made to measure, na zakázku tailoredušitý na míru oblek ap.

vyvést: put sb out of countenance, disconcert sb, hovor. a poplést put sb off his/her strokevyvést koho z míry

na: tailored, made to measurešitý na míru

určitý: to a certain extent, to some degree, in a waydo určité míry

vratký: unstable peacevratký mír

značný: to a considerable/large extentdo značné míry

jistý: to some/a certain degree/extentdo jisté míry

pravý: set/put the record straightuvést to/věci na pravou míru výrok ap.

certain: to a certain extentdo jisté míry

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid, rozrušit se

measure: in large measuredo značné míry, z velké části, převážně

peace: make peacenastolit mír, dosáhnout míru

peacemaking: peacemaking effortsmírové snahy, snahy o udržení míru

pipe: peace pipe, pipe of peacedýmka míru

struggle: struggle for peaceboj za mír

tailored: přen. tailored to sb's needsušitý komu na míru podle potřeb

unit: unit of areajednotka plošné míry

let: Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.

countenance: lose one's countenancebýt vyveden z míry, zneklidnět

mír: make/conclude peaceuzavřít mír