Hlavní obsah

obchod

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (směna zboží) trade(obchodní podnikání) business(dohoda) deal(překupnický) trafficuzavřít obchod s kýmmake a deal with sbdělat obchody s kýmdo business with sb
  2. (odvětví) commerce, trade
  3. (prodejna) BrE shopAmE store(velký) form. emporiumv BrE je store větší prodejna, v AmE jakýkoliv obchod

Vyskytuje se v

dělat: do business with sbdělat obchody s kým

internetový: online shopinternetový obchod

uzavřít: make/strike a dealuzavřít obchod

vnitřní: domestic/home trade/marketekon. vnitřní obchod/trh

výměnný: barterekon. výměnný obchod

drahý: the most expensive storesty nejdražší obchody

internet: e-businessobchod po internetu

mít: He has a shop.Má obchod.

nutit: The smaller shops were forced to close down.Menší obchody byly nuceny zavřít.

zavírat: What time do the shops close?V kolik hodin zavírají obchody?

zavřený: The shops are closed.Obchody jsou zavřené.

business: Business is good.Obchody jdou dobře.

clandestine: clandestine businesstajné/černé obchody, obchody na černo

close: close a dealuzavřít obchod

commerce: e-commerceelektronické obchody, obchodování po internetu, virtuální obchodování

conduct: conduct businesspodnikat, provozovat podnikání, dělat obchody

food: health food shopobchod se zdravou výživou

general: general storeobchod se smíšeným zbožím

international: international trademezinárodní obchod

make: make a deali přen. uzavřít obchod, uzavřít dohodu

seaborne: seaborne tradenámořní obchod

shop: shoe shopobchod s obuví, obuvnictví

shopping: window shoppingprohlížení výkladních skříní, chození po obchodech bez úmyslu něco koupit

sporting: sporting goods storeobchod se sportovními potřebami

sportswear: sportswear shopobchod se sportovním oblečením

store: AmE general storeobchod se smíšeným zbožím venkovský

trade: free trade zonezóna volného obchodu

trafficking: human traffickingobchod s lidmi/bílým masem

transact: transact businessprovést obchodní transakci, uskutečnit obchod

treaty: ekon. treaty of commerceobchodní smlouva, dohoda o mezinárodním obchodu

wildlife: wildlife tradeobchod se zvířaty

zone: ekon. free trade zonezóna volného obchodu

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

outside: He waited outside the shop.Čekal před obchodem.

own: I have my own shop.Mám svůj vlastní obchod.

obchod: make a deal with sbuzavřít obchod s kým