Hlavní obsah

odemknout

Dokonavé sloveso

  1. (dveře ap.) unlock(zástrčkou) unbolt(závorou) unbar
  2. (soubor ap.) unlock