Hlavní obsah

náklad

Vyskytuje se v

nadměrný: oversize loadnadměrný náklad

produkční: production costsprodukční náklady

provozní: operating/running costsekon. provozní náklady

přenést: offload the costs onto sbpřenést náklady na koho spotřebitele ap.

přeprava: transportation costsnáklady za přepravu

režijní: overhead costs/expensesrežijní náklady

úspora: energy/costs/fuel/heat savingúspora energie/nákladů/paliva/tepla

životní: cost of livingekon. životní náklady

krýt: cover/meet the costs/expenseskrýt náklady/výdaje

pokrýt: cover costsekon. pokrýt náklady

těžký: heavy loadtěžký náklad

acquisition: ekon. acquisition costspořizovací náklady

advertising: advertising cost(s)náklady na reklamu

allowable: allowable costs/expensesdaňově uznatelné náklady

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

bear: bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co

break: break bulkrozdělit hromadný náklad zboží, začít vykládat loď

bulk: break bulkzačít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částí

capacity: capacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity

disposal: (waste) disposal costsnáklady na likvidaci odpadu

distribution: ekon. distribution cost(s)distribuční náklady

indirect: ekon. indirect expenses/costsrežie, nepřímé/režijní náklady

inflation: cost-push inflationnákladová inflace, inflace tlačená náklady

labour: ekon. labour costsmzdové náklady, náklady na pracovní sílu

maintenance: maintenance costsnáklady na údržbu

marginal: ekon. marginal costsmezní náklady

opportunity: ekon. opportunity costnáklady obětované/ušlé příležitosti, oportunitní náklady

overhead: ekon. overhead costrežie, režijní náklady

oversize: oversize cargo/loadnad(roz)měrný náklad

press: press runnáklad tiskový, počet výtisků

price: ekon. cost pricecena výrobních nákladů

production: production cost(s)výrobní náklady

purchase: ekon. purchase costspořizovací náklady

retraining: retraining costsnáklady na rekvalifikaci

tax-deductible: tax-deductible expensesdaňově uznatelné náklady

total: total costscelkové náklady

unit: ekon. unit costjednotkové náklady

variable: ekon. variable costsvariabilní náklady

warehousing: warehousing costsskladovací náklady

náklad: cost of livingživotní náklady