Hlavní obsah

doklad

Vyskytuje se v

osobní: osobní dokladyidentity papers, ID

příjmový: příjmový (pokladní) doklad k hotovosticash receipt

ztracený: ztracené dítě/dokladylost child/documents

bookkeeping: účetní dokladekon. bookkeeping document

document: cestovní dokladytravel documents

licence: doklad o zaplacení silniční daně, hovor. silniční známkaroad fund licence

proof: doklad o pohledávce předkládaný věřitelemproof of debt

residency: doklad o povolení k trvalému pobyturesidency card

title: nabývací listina dokládající vlastnictví, doklad o vlastnictví nemovitosti ap., list vlastnictví, vlastnický listtitle deed(s)

doklad: doklad o zaplacení/koupiproof of payment/purchase