Hlavní obsah

důkaz

Vyskytuje se v

podpůrný: práv. podpůrný důkazsupporting evidence

tíha: pod tíhou důkazůunder the weight of evidence

shromáždit: shromáždit důkazygather evidence

usoudit: Na základě důkazů usoudil, že ...He concluded from the evidence that ...

abundant: dostatek důkazůpráv. abundant proof

collect: shromažďovat důkazypráv. collect evidence

confession: přiznání jako usvědčující důkaz, usvědčení přiznáním bez přímých důkazůpráv. confession evidence

empirical: empirické důkazyempirical evidence

fake: zfalšované důkazyfaked evidence

gather: získat důkazy proti komupráv. gather evidence against sb

insubstantial: neprůkazné důkazyinsubstantial evidence

irrefutable: nezvratný důkazirrefutable evidence

presumptive: nepřímý důkazpráv. presumptive evidence

prima facie: evidentní důkazpráv. prima facie evidence

produce: předložit důkaz(y)produce evidence

proof: na důkaz čehoin proof of sth

proven: neprokázaný, bez dostatečných důkazů verdikt ap.práv. not proven

scant: nedostatečné důkazyscant evidence

secondary: vedlejší důkazypráv. secondary evidence

sufficient: dostatečné důkazypráv. sufficient evidence

supply: podat důkazypráv. supply evidence

tenuous: chabý důkaztenuous evidence

unsupported: teorie nepodložená důkazytheory unsupported by evidence

weak: případ s nedostatečnými důkazy proti obviněnémupráv. weak case

weight: závažnost důkazůthe weight of evidence

witness: na důkaz, jako svědectví čehoin witness of sth

enough: To je toho dostatečným důkazem.It is proof enough of it.

důkaz: na důkaz čehoin proof of sth, as a token of sth