Hlavní obsah

důkaz

Vyskytuje se v

podpůrný: práv. podpůrný důkazsupporting evidence

tíha: pod tíhou důkazůunder the weight of evidence

shromáždit: shromáždit důkazygather evidence

usoudit: Na základě důkazů usoudil, že ...He concluded from the evidence that ...

abundant: práv. abundant proofdostatek důkazů

collect: práv. collect evidenceshromažďovat důkazy

confession: práv. confession evidencepřiznání jako usvědčující důkaz bez přímých důkazů

empirical: empirical evidenceempirické důkazy

fake: faked evidencezfalšované důkazy

gather: práv. gather evidence against sbzískat důkazy proti komu

insubstantial: insubstantial evidenceneprůkazné důkazy

irrefutable: irrefutable evidencenezvratný důkaz

presumptive: práv. presumptive evidencenepřímý důkaz

prima facie: práv. prima facie evidenceevidentní důkaz

produce: produce evidencepředložit důkaz(y)

proof: in proof of sthna důkaz čeho

proof: be proof enough of sthbýt dostatečným důkazem čeho

scant: scant evidencenedostatečné důkazy

secondary: práv. secondary evidencevedlejší důkazy

sufficient: práv. sufficient evidencedostatečné důkazy

supply: práv. supply evidencepodat důkazy

tenuous: tenuous evidencechabý důkaz

unsupported: theory unsupported by evidenceteorie nepodložená důkazy

weak: práv. weak casepřípad s nedostatečnými důkazy proti obviněnému

weight: the weight of evidencezávažnost důkazů

witness: in witness of sthna důkaz, jako svědectví čeho

enough: It is proof enough of it.To je toho dostatečným důkazem.