Hlavní obsah

enough [ɪˈnʌf]

Přídavné jméno

  • dostatečnýIt is proof enough of it.To je toho dostatečným důkazem.

Vyskytuje se v

fair: dobře, alefair enough, but

go on with: prozatím stačit, být zatím tak akorátbe enough to be going on with

interestingly: překvapivě, kupodivu, a co je/bylo zajímavé uvozeníinterestingly (enough)

rope: dát komu příležitost, aby se znemožnil politik ap.give sb enough rope to hang osf

strangely: kupodivu, překvapivě, nečekaněstrangely (enough)

sure: opravdu, skutečně, vskutku ujištění tvrzenísure enough

well: docela, dost mít rád ap.well enough

lucky: mít to(lik) štěstí, že ...be lucky enough to ...

proof: být dostatečným důkazem čehobe proof enough of sth

soon: včas, zavčasusoon enough

to: Je dost starý na to, aby pracoval.He's old enough to work.

troll: Stačí jen zběžně projít noviny ...Just a quick troll through the papers is enough ...

natolik: natolik, aby...enough to...

víc: víc než dostmore than enough

aby: Má dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

být: Je dost času.There is enough time.

dost: Mám dost času.I have time enough.

nabažit se: Nemohu se toho nabažit.I can't get enough of it.

stačit: Stačilo vám? o jídle ap.Have you had enough?

: Dost už!That's enough!

vysoko: skákat (dost) vysokojump high (enough)

vystačit: Nevystačí to pro všechny.There won't be enough for everyone.

příliš: Čeho je moc, toho je příliš!Enough is enough!

zbláznění: To je k zbláznění.It's enough to drive you crazy.

enough: kupodivustrangely/interestingly enough