Hlavní obsah

enough [ɪˈnʌf]

Přídavné jméno

  • dostatečnýIt is proof enough of it.To je toho dostatečným důkazem.

Vyskytuje se v

fair: fair enough, butdobře, ale

go on with: be enough to be going on withprozatím stačit, být zatím tak akorát

interestingly: interestingly (enough)překvapivě, kupodivu, a co je/bylo zajímavé uvození

rope: give sb enough rope to hang osfdát komu příležitost, aby se znemožnil politik ap.

strangely: strangely (enough)kupodivu, překvapivě, nečekaně

sure: sure enoughopravdu, skutečně, vskutku ujištění tvrzení

well: well enoughdocela, dost mít rád ap.

lucky: be lucky enough to ...mít to(lik) štěstí, že ...

proof: be proof enough of sthbýt dostatečným důkazem čeho

soon: soon enoughvčas, zavčasu

to: He's old enough to work.Je dost starý na to, aby pracoval.

troll: Just a quick troll through the papers is enough ...Stačí jen zběžně projít noviny ...

natolik: natolik, aby...enough to...

víc: víc než dostmore than enough

aby: Má dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

bohatě: To bude bohatě stačit.It will do nicely., It'll be more than enough.

být: Je dost času.There is enough time.

dost: Mám dost času.I have time enough.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

dost: Tak teď už toho mám dost!Now I have had enough!

nabažit se: Nemohu se toho nabažit.I can't get enough of it.

stačit: Stačilo vám? o jídle ap.Have you had enough?

stačit: Stačí!Enough!

stačit: To nestačí.That is not enough., That won't do.

: Dost už!That's enough!

vysoko: skákat (dost) vysokojump high (enough)

vystačit: Nevystačí to pro všechny.There won't be enough for everyone.

příliš: Čeho je moc, toho je příliš!Enough is enough!

zbláznění: To je k zbláznění.It's enough to drive you crazy.