Hlavní obsah

usoudit

Vyskytuje se v

inference: by inferenceúsudkem, vyvozením, dedukcí, v uvození z čehož lze usoudit

decide: He decided that the tank was empty.Usoudil, že je prázdná nádrž.

usoudit: He concluded from the evidence that ...Na základě důkazů usoudil, že ...