Hlavní obsah

unit [ˈjuːnɪt]

Podstatné jméno

  1. jednotka, kus zboží, jednicehousing/accommodation unitbytová/ubytovací jednotkaekon. unit price, price per unitjednotková cenaunit of accountzúčtovací měnová jednotkaaccounting unitúčetní jednotkafactory unitprůmyslová/tovární budova, průmyslový objektekon. unit costjednotkové nákladyper unit areana jednotku plochy poměr
  2. voj.útvar i policie ap.
  3. součástka, agregát, část stroje ap. se samostatnou funkcí
  4. fyz.jednotka veličiny - měrnáunit of lengthjednotka délkyunit of areajednotka plošné míry
  5. (sektorový) dílec, díl nábytkuunit furnituresektorový nábytekkitchen unitskuchyňská linkawall unitnábytková stěna s poličkami ap.

Vyskytuje se v

garbage disposal: garbage disposal (unit)drtič (kuchyňského) odpadu

account: unit of accountzúčtovací (měnová) jednotka burzovní ap.

coronary: coronary-care unitkoronární jednotka v nemocnici

detoxification: drug detoxification unitdetoxifikační jednotka léčebny

emergency: emergency power unitzáložní zdroj (energie)

K9: K9 unitpsovodi, útvar psovodů policie ap.

kitchen: kitchen unitskuchyňská linka

maternity: maternity ward/unitporodnické oddělení

neonatal: neonatal care unitoddělení péče o novorozence

shelving: shelving unitsestava polic, regál nábytek

suction: suction unitodsávačka dentistická ap.

system: international system of unitsmezinárodní jednotková soustava SI

train: žel. train unitvlaková souprava

vacant: vacant rental unituprázdněná nájemní jednotka

délkový: délková jednotkaunit of length

elitní: voj. elitní jednotkyelite units/forces/troops

jednotka: hmotnostní jednotkaunit of weight

kuchyňský: kuchyňská linkakitchen units, fitted kitchen

kus: ekon. cena za kus ...price per unit ..., na cenovce ap. ... each

objem: jednotka objemuunit of volume

plošný: plošná jednotkasquare/area unit

pyrotechnik: pyrotechnici oddíl ap.bomb squad/experts, explosive ordnance disposal unit/team, zkr. EOD team

resuscitační: resuscitační jednotkaresuscitation unit

váhový: váhová jednotkaunit of weight

udeřit: Jednotky udeřily v noci.The units struck at night.