Hlavní obsah

judicial [dʒuːˈdɪʃəl]

Přídavné jméno

  1. práv.soudní, justičníjudicial proceedings/inquirysoudní jednání/vyšetřováníjudicial errorpochybení soudu, justiční omyl
  2. kritický posudek ap.

Vyskytuje se v

review: soudní přezkoumání rozsudkujudicial review

separation: rozluka manželství, odluka manželů soudnípráv. judicial separation

justiční: justiční omylmiscarriage of justice, pochybení soudu judicial error

odluka: soudní odluka manželůjudicial separation

soudní: soudní řízeníjudicial/legal proceedings

vyrovnání: práv. soudní/mimosoudní vyrovnáníjudicial/out-of-court settlement

judicial: soudní jednání/vyšetřováníjudicial proceedings/inquiry