Hlavní obsah

consideration [kənˌsɪdəˈreɪʃən]

Vyskytuje se v

due: po náležitém zváženíafter due consideration

brát: brát co v úvahutake sth into consideration, consider sth, factor in(to) sth

ohled: brát ohled na couvážit consider sth, take sth into consideration, respektovat respect, brát v úvahu make allowances for sth

rozmysl: s rozmyslemrozumně reasonably, chytře cleverly, wisely, s rozvahou with deliberation, po úvaze with consideration

úplata: za úplatuin return for/against payment, for a consideration

v, ve: brát v úvahutake into consideration

zřetel: brát zřetel na cotake sth into account/consideration, take account of sth

úvaha: vzít co v úvahutake sth into consideration/account

uvážit: pečlivě co uvážitgive sth careful consideration

zvážení: po pečlivém zváženíafter careful consideration

consideration: po dlouhém zvažování/pečlivém uváženíafter much/careful consideration