Hlavní obsah

negligence [ˈneglɪdʒəns]

Podstatné jméno

  • form.nedbalost čin, nepozornost ap., zanedbání, zanedbávání povinností ap.culpable negligencehrubá nedbalost trestná, vedoucí k smrti ap.

Vyskytuje se v

contributory: práv. contributory negligencespoluzavinění nedbalostí poškozeného

culpable: culpable negligencehrubá nedbalost trestně postižitelná, vedoucí k úmrtí ap.

gross: gross negligencehrubá nedbalost

pay: Negligence doesn't pay.Nedbalost se nevyplácí.

spoluzavinění: spoluzavinění (nedbalostí) poškozenéhocontributory negligence