Hlavní obsah

gross [grəʊs]

Sloveso

Vyskytuje se v

earnings: gross/net earningshrubý/čistý příjem

proceeds: gross/net proceedshrubý/čistý výnos

product: ekon. gross national producthrubý národní produkt

profit: ekon. gross/net profithrubý/čistý zisk

brutto: gross weightbrutto váha

hrubý: gross domestic producthrubý domácí produkt

produkt: gross domestic/national productekon. hrubý domácí/národní produkt

přírůstek: gross increaseekon. hrubý přírůstek

zisk: gross profithrubý zisk

gross: gross negligencehrubá nedbalost