Hlavní obsah

talking [tɔːkɪŋ]

Vyskytuje se v

money: Money talks.Peníze zmůžou všechno/vládnou světem., Kdo maže, ten jede.

talk: talkswith/between sb rozhovory, jednání s/mezi kým

talk down: talk sb downusmlouvat dolů/slevu cenu ap., přesvědčit koho ke snížení ceny

talk into: talk sb into(doing) sth umluvit, přemluvit, hovor. ukecat koho k čemu

talk out of: talk sb out ofsth rozmluvit, vymluvit komu co, přesvědčit koho aby neudělal co

talk over: talk sth overwith sb probrat, prodiskutovat, prohovořit co s kým

talk round: talk sb roundpřemluvit, ukecat koho

talk through: talk sth throughwith sb prohovořit, probrat, prodiskutovat co s kým důkladně

talk up: talk sb/sth upsth BrE dojednat vyšší co cenu, mzdy ap.

above: talk above sthpřekřičet co jiný hluk ap.

dirty: dirty talkprasárničky, čuňačinky řeči

follow-up: follow-up talksnavazující rozhovory diplomatické

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

into: talk sb into sthpřemluvit koho k čemu

nonsense: talk nonsenseplácat nesmysly

peace: peace talksmírová jednání, mírové rozhovory

preliminary: preliminary talkspřípravné rozhovory

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

rubbish: talk rubbishříkat hovadiny

shop: shop talkřeči o práci

small talk: make small talknezávazně konverzovat

sweet talk: sweet-talk sb into sth(lichocením) přemluvit koho k čemu

talking-to: give sb a talking-to(vy)nadat, dát kartáč komu, sprdnout koho

for: We talked for a while.Chvilku jsme si povídali.

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

him: Let me talk to him.Nech mě s ním promluvit.

keep: He kept talking.Mluvil dál., Pořád mluvil

point: There is no point in talking about it.Nemá smysl o tom mluvit.

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

while: He stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.

jednání: peace talksmírová jednání

konverzace: small talknezávazná konverzace společenská

mírový: peace talksmírové rozhovory

mlít: rattle, talk a blue streakmlít pantem

mluvit: talk nonsense/sensemluvit nesmysly/rozumně

planý: empty/idle talk, hot airplané řeči

prázdný: empty talk, hovor. hot airprázdná slova

předběžný: preliminary talkspředběžné rozhovory

vést: talk sweetvést sladké řečičky

chuť: I don't feel like talking.Nemám chuť si povídat.

ještě: I talked to her this very morning.Ještě ráno jsem s ní mluvil.

kecat: hovor. talk rubbish, slang. bullshitkecat nesmysly/voloviny

nikam: The talks are getting nowhere.Rozhovory nikam nevedou.

popovídat si: We had a nice talk.Pěkně jsme si popovídali.

povídat: I don't feel like talking.Nemám chuť si povídat.

promluvit: Go talk to him.Jdi si s ním promluvit.

přemluvit: be talked into doing sth, (allow osf to) be persuaded to do sthnechat se přemluvit k čemu

přestávka: talk nonstopmluvit bez přestávky

pusa: talk with one's mouth fullmluvit s plnou pusou

rozmluvit: They talked me out of it.Rozmluvili mi to.

řeč: People will talk.Lidi budou mít řeči.

samomluva: He talks to himself.Trpí samomluvou.

silácký: talk bigmít silácké řečičky

sobě: I don't like talking about myself.Nerad mluvím o sobě.

spolu: They talked to each other.Mluvili spolu.

tebou: I want to speak with/talk to you.Chci s tebou mluvit.

tiše: talk/ask quietly/in a quiet voicetiše hovořit/se zeptat

ukecat: talk sb into doing sthukecat koho, aby...

vymluvit: We have to talk him out of that.Musíme mu to vymluvit.

hospodský: pub talkhospodské řeči

mazat: butter sb up, soft-soap, sweet-talk, cajole sbmazat komu med kolem huby

pranice: Now you're talking., agresivní projevy That's fighting talk!To je slovo do pranice!

sláma: flog a dead horse, planě tlachat talk idlymlátit prázdnou slámu

vládnout: Money makes the world go round., Money talks.Peníze vládnou světu.