Hlavní obsah

který

Zájmeno

  1. (při výběru ze souhrnu ap.) which (one)
  2. (vyjadřuje totožnost něčeho) which, that(o osobách) who
  3. (kterýkoli) any(jakýkoli) whichever(o osobách) whoeverAť je to, který chce.Whichever it is.
  4. (v ust. spojeních)jak kterýit differs, (přijde na to) it depends

Vyskytuje se v

ten, ta, to: ten - kdo, ten - kterýk němuž se odkazuje the one who

ten, ta, to: ten kterýpříslušný the respective, daný the given, jehož se to týká in question

lehký: Který prvek je nejlehčí?Which is the lightest element?

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Which one do you like best/most?

program: Na kterém je to programu?What channel is it on?

směr: Kterým směrem šel?Which way did he go?

ti, ty, ta: Ti z vás, kteří ...Those of you who ...

třída: Do které chodíš třídy?Which year are you in?

uhádnout, uhodnout: Uhádnete, který...?Can you guess which...?