Hlavní obsah

who [huː]

Zájmeno

  1. kdo v otázceWho do you work for?Pro koho pracuješ?
  2. který, jenž, co jen o osobě

Vyskytuje se v

care: Who cares?Koho to zajímá?, Co na tom?, Komu na tom záleží?

that: that...which/whoten...který rozvádí původní výrok

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

be: Who are you?Kdo jste?

be: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

behind: Who is behind that?Kdo za tím stojí?

blame: Who is to blame?Čí je to vina?, Kdo za to může?

bring: Who has brought it?Kdo to přinesl?

can: I can't tell you who did it.Nemohu vám říct, kdo to udělal.

cast: Who's in the cast?Kdo v tom hraje?

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

could: Who could have done it?Kdo to mohl udělat?

date: Who is your date?S kým máš rande?, S kým jdeš? na akci ap.

double: farmer who doubles as a nursefarmářka, která pracuje také jako zdravotní sestra

else: Who else?Kdo jiný?

for: Who's for a sandwich?Kdo chce sendvič?

from: Who is it from?Od koho to je?

it: Who is it?Kdo je (to)?, Kdo volá?

it: It was I who found him.To já jsem ho našel.

nameless: A friend who will remain nameless ...Přítel, kterého nebudu jmenovat ...

one: The one man who ...Jediný muž, který ...

one: We are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.

see: See who is at the door.Podívej se, kdo je za dveřmi.

speak: Who am I speaking to?S kým mluvím? do telefonu ap.

that: that person who violates the lawčlověk, který porušuje právo

wait: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

who'll: There will be people who'll say ...Najdou se lidé, kteří řeknou...

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

whom: writer in whom I took an interestspisovatel, o něhož jsem se začal zajímat

whose: Whose fault is it?Čí to je chyba?

wonder: I wonder who did it.Zajímalo by mě, kdo to udělal.