Hlavní obsah

kdo

Zájmeno

  1. (otázka na osobu) whoS kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?Od koho to je?Who is it from?komu?(to) whom, who ... tos kým?with whom, who ... withod kohofrom whom, who ... from
  2. (vztažné) who
  3. (někdo, kdokoli) somebody, someone(zápor) nobody, no one(v otázce) anybody, anyone

Vyskytuje se v

ten, ta, to: ten - kdo, ten - kterýk němuž se odkazuje the one who

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

čekat: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

dát: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

chybět: Kdo chybí?Who is absent?

jediný: Jediný, kdo přišel ...The only one who came ...

mít: Za koho mě máš?Who do you think I am?

mluvit: S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?, Who's speaking?, Kdo je to? Who's this?

moct: Kdo to mohl udělat?Who could have done it?

moct: Kdo za to může?Who's to blame for it?, Whose fault is it?

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

napsat: Kdo napsal tu knihu?Who wrote that book?

naučit: Kdo tě to naučil?Who taught you that?

odpovědný: Kdo je za to odpovědný?Who is responsible for it?

patřit: Komu to patří?Who does it belong to?, Whose is it?

rozbít: Kdo rozbil to okno?Who has broken the window?

říct: Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

služba: Kdo má službu?Who is on duty?

šéfovat: Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

tah: Kdo je na tahu?Whose move is it?

ten, ta, to: Kdo je ta holka?Who is the girl?

ti, ty, ta: ti, kdo ...those who ...

ti: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

vás: Kdo z vás?Who of you?

viník: Kdo je viníkem?Who is to blame (for it)?, i u nehody ap. Who is at fault?, čí je to chyba? Whose fault is it?

vyhrát: Kdo vyhrál?Who won?

zachránit se: Zachraň se, kdo můžeš!Run for your lives!, Save your souls!

zajímat: hovor. Koho to (vůbec) zajímá?Who cares?, Who gives a toss?

mlít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs best.

přijít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs longest.

šetřit: Kdo šetří, má za tři.A penny saved is a penny earned., Waste not, want not.

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

zelenit se: Komu se nelení, tomu se zelení.No pain, no gain.

zpívat: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.He who pays the piper calls the tune.