Hlavní obsah

rozbít

Dokonavé sloveso

  1. (roztlouct) co break (up)(roztříštit) smash, shatter sth(rozdrtit) crushrozbít co na kouskybreak sth into piecesKdo rozbil to okno?Who has broken the window?fyz. rozbít atomsplit the atom
  2. (i nechtěně) co break(nakřápnout ap.) crack sth
  3. hovor.(zničit užíváním) co break, damage sthhovor.(oděv nošením ap.) wear holes in sthRozbila mi hodinky.She broke my watch.
  4. přen.(zmařit) co ruin, destroy, shatter, smash sthpřen.(drogový gang ap.) dismantle

Vyskytuje se v

kus: rozbít co na kusybreak sth into pieces

pozor: Dávej pozor, ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

rozbít se: Talíř se rozbil na kusy.The plate broke into pieces.

držka: rozbít komu držkusmash sb's face in, vulg. beat the shit out of sb

huba: rozbít komu hubuknock sb's block off, smash sb's face in

apart: tear sth apartroztrhnout, přen. rozbít co vztah ap.

bank: break the bankrozbít bank ve hře

break: break open sthnásilím otevřít, rozbít obal

broken: get brokenrozbít se, zlomit se

pitch: pitch camputábořit se, rozbít tábor

set up: set up a camprozbít tábor

smashed: get smashedrozbít se, rozmlátit se, přen. ztřískat se

smithereens: smash sth to smithereensrozbít co na padrť

break: break into piecesrozbít (se) na kusy

camp: set up a camprozbít tábor, utábořit se, založit tábořiště

careful: Be careful not to break it.Dávej pozor ať to nerozbiješ.

have: He has broken it, hasn't he?On to rozbil, že?