Hlavní obsah

rozbít

Dokonavé sloveso

  1. (roztlouct) co break (up)(roztříštit) smash, shatter sth(rozdrtit) crushrozbít co na kouskybreak sth into piecesKdo rozbil to okno?Who has broken the window?fyz. rozbít atomsplit the atom
  2. (i nechtěně) co break(nakřápnout ap.) crack sth
  3. hovor.(zničit užíváním) co break, damage sthhovor.(oděv nošením ap.) wear holes in sthRozbila mi hodinky.She broke my watch.
  4. přen.(zmařit) co ruin, destroy, shatter, smash sthpřen.(drogový gang ap.) dismantle

Vyskytuje se v

kus: rozbít co na kusybreak sth into pieces

pozor: Dávej pozor, ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

rozbít se: Talíř se rozbil na kusy.The plate broke into pieces.

držka: rozbít komu držkusmash sb's face in, vulg. beat the shit out of sb, slang. knock sb's block off

huba: rozbít komu hubuknock sb's block off, smash sb's face in

apart: roztrhnout, přen. rozbít co vztah ap.tear sth apart

bank: rozbít bank ve hřebreak the bank

break: násilím otevřít, rozbít obalbreak open sth

broken: rozbít se, zlomit seget broken

pitch: utábořit se, rozbít táborpitch camp

set up: rozbít táborset up a camp

smashed: rozbít se, rozmlátit se, přen. ožrat se, zlinkovat se, sjet seget smashed

smithereens: rozbít co na padrťsmash sth to smithereens

camp: rozbít tábor, utábořit se, založit tábořištěset up a camp

careful: Dávej pozor ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

have: On to rozbil, že?He has broken it, hasn't he?

rozbít: fyz. rozbít atomsplit the atom