Hlavní obsah

blame [bleɪm]

Sloveso

  1. sb for sth vinit, obviňovat koho z čeho, dávat vinu komu za coDon't blame yourself for it.Neobviňuj se z toho., Nevyčítej si to.
  2. sth on sb svést co na koho, vinit koho z čeho
  3. not blame sb for sth nemít komu co za zlé, nevyčítat komu co chápat něčí chování ap.

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

impute: impute blame to sbdávat vinu komu za co, obviňovat, nařknout koho z čeho

lay: lay the blame on sbsvést vinu na koho

place: place blame on sbvinit koho, svalovat vinu na koho

take: take the blamevzít na sebe vinu

mít: hold sth against sb, vinit blame sb for sthmít komu co za zlé

svalit: put/lay/pin the blame on sbsvalit vinu na koho

svědomí: have sth on one's conscience, be to blame for sthmít na svědomí co

vina: be to blame, be at faultbýt na vině

vyčítat: reproach, blame osf for sthvyčítat si co

zlé: hold sth against sb, vinit blame sb for sthmít komu co za zlé

chyba: Whose fault is it?, Who's to blame?Čí je to chyba?

moct: Who's to blame for it?, Whose fault is it?Kdo za to může?

svést: They put the blame on him.Svedli to na něj.

viník: Who is to blame (for it)?, i u nehody ap. Who is at fault?, čí je to chyba? Whose fault is it?Kdo je viníkem?

blame: Don't blame yourself for it.Neobviňuj se z toho., Nevyčítej si to.