Hlavní obsah

impute [ɪmˈpjuːt]

Sloveso

Vyskytuje se v

impute: impute blame to sbdávat vinu komu za co, obviňovat, nařknout koho z čeho