Hlavní obsah

talking-to [tɔːkɪŋˌtʊ]

Podstatné jméno

  • hovor.vynadání, kartáč, sprďangive sb a talking-to(vy)nadat, dát kartáč komu, sprdnout koho

Vyskytuje se v

promluvit: give sb a talking-topromluvit do duše komu vyčinit

talking-to: give sb a talking-to(vy)nadat, dát kartáč komu, sprdnout koho