Hlavní obsah

talk to

Vyskytuje se v

talking-to: give sb a talking-to(vy)nadat, dát kartáč komu, sprdnout koho

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

him: Let me talk to him.Nech mě s ním promluvit.

talk: Are you talking to me?Mluvíte se mnou?

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

ještě: Ještě ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.

mluvit: Rád bych mluvil s ...I'd like to talk to, Could I speak to ...

mluvit: Mluvíte se mnou?Are you talking to me?

promluvit: Jdi si s ním promluvit.Go talk to him.

samomluva: Trpí samomluvou.He talks to himself.

spolu: Mluvili spolu.They talked to each other.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

promluvit: promluvit do duše komu vyčinitgive sb a talking-to

promluvit: promluvit si s kým mezi čtyřma očimatalk to sb confidentially, potají have a quiet word with sb