Hlavní obsah

talk to

Vyskytuje se v

her: Talk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...

him: Let me talk to him.Nech mě s ním promluvit.

talk: Are you talking to me?Mluvíte se mnou?

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

ještě: I talked to her this very morning.Ještě ráno jsem s ní mluvil.

mluvit: I'd like to talk to, Could I speak to ...Rád bych mluvil s ...

promluvit: Go talk to him.Jdi si s ním promluvit.

samomluva: He talks to himself.Trpí samomluvou.

spolu: They talked to each other.Mluvili spolu.

tebou: I want to speak with/talk to you.Chci s tebou mluvit.

talking-to: give sb a talking-to(vy)nadat, dát kartáč komu, sprdnout koho