Hlavní obsah

vést si

Vyskytuje se v

evidence: keep a record of sthvést si evidenci čeho

záznam: keep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sthvést (si) záznamy o kom/čem

vést: keep a diaryvést si deník

vést si: He is doing nicely/well.Vede si dobře.

account: to keep account of sthvést (si) záznamy o čem

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

diary: keep a diaryvést si deník

poorly: do poorly in sthvést si špatně v čem

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

record: keep a record of sthvést si záznam(y) o čem

vést se: They are well off.Vede se jim dobře. nestrádají ap.