Hlavní obsah

jednání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (počínání) action(s)
  2. (chování) behaviour, conduct(praktiky) practice(způsoby) manners
  3. (zacházení) s kým/čím treatment, handling of sb/sth
  4. (vyjednávání) negotiation(s)(rozhovory) talks(obchodní ap.) dealings with sbmírová jednánípeace talksobchodní jednání(vyjednávání) business negotiation(s), (obchody) business dealingsvést jednáníhold talks, (vyjednávat) negotiatena pořadu jednáníon the agenda, (komise ap.) on the docket
  5. (soudní) hearing, (court) session(celé řízení) (judicial) proceedings
  6. (dějství) act

Vyskytuje se v

jednat se: as for, with regard to, concerning sb/sthpokud se jedná o koho/co

jméno: act on the behalf of sb, act on sb's behalf, act for sbjednat jménem koho

nátlak: act under pressurejednat pod nátlakem

pořad: agenda, parlamentu notice paperpořad jednání

program: be on the agendabýt na programu (jednání)

zkratový: rash (re)actionpřen. zkratové jednání

jednat: She treats him like a baby.Jedná s ním jako s miminem.

zařadit: put sth on the agendazařadit co do programu jednání

zastoupení: act on behalf of sbjednat v zastoupení koho

act: práv. act bona fidejednat v dobré víře

action: take actionpodniknout kroky, jednat v nějaké záležitosti

authority: act on the authorityjednat na základě pravomoci

conference: be in conferencemít jednání

consideration: be under considerationbýt zvažován/v jednání/projednáván

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

discretion: use one's discretionjednat dle vlastního uvážení

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení

equal: treat each other as equalsjednat spolu jako rovný s rovným

fiduciary: práv. act in a fiduciary capacityjednat jako zmocněnec

hand: matter in handzáležitost, o kterou se jedná

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

irregular: irregular conductnečestné jednání

judicial: judicial proceedings/inquirysoudní jednání/vyšetřování

lawless: lawless behaviourprotiprávní jednání

participate: participate in negotiationsúčastnit se jednání

peace: peace talksmírová jednání, mírové rozhovory

people: have people skillsumět jednat s lidmi

plea: plea in mitigationuvedení polehčujících okolností obhajobou, obhajoba jednání obviněného pro zmírnění trestu

policy: follow a cautious policyjednat opatrně

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

talk: be in talks with sbjednat, vést jednání s kým, být v jednání

tripartite: tripartite negotiationsjednání tripartity, tripartitní jednání

jednání: peace talksmírová jednání