Hlavní obsah

opatření

Podstatné jméno, rod střední

  1. form. measure(k uskutečnění) arrangement(právní) action(krok) step, move(poskytnutí) provisionučinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, (přípravy ap.) make provision for sthpreventivní opatření pl.precautions, preventive measures
  2. (obstarání) procuration, procuring(pořízení) procurement

Vyskytuje se v

odvetný: podniknout odvetná opatřenítake retaliatory measures

provést: provést preventivní opatřenítake preventive measures

razítko: dát razítko na co, opatřit co razítkemput a stamp on sth, stamp sth

regulační: regulační opatřeníregulatory measures

učinit: učinit nutná opatřenítake necessary measures

opatřit: opatřit co poznámkami knihu ap.supply sth with notes

soubor: soubor opatřenípackage/set of measures

austerity: úsporná opatřeníausterity measures

discriminatory: diskriminační opatřenídiscriminatory measure

economy: úsporné opatřeníeconomy measure

firm: učinit přísná opatřenítake firm measures

interim: prozatímní soudní zákaz/opatření do vyřešení sporu ap.interim injunction

interlocutory: předběžné opatření hl. zákaz, předběžný zákaz do doby, než soud rozhodne s konečnou platnostíinterlocutory injunction

measure: přijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemutake measures to do sth, against sth

precaution: učinit preventivní opatření, pojistit se proti čemutake precautions against sth

precautionary: preventivní opatřeníprecautionary measures

protection: ochranná opatřeníprotection measures

provision: připravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čehomake provision for sth

remedial: podniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatřenítake remedial action

retaliatory: odvetná opatřeníretaliatory measures

set: opatřit co pečetí, zapečetit co listinuset one's seal to sth

stopgap: nouzové opatřenístopgap measure

direct: opatření zaměřená na ...measures directed at ...

opatření: preventivní opatření pl.precautions, preventive measures

excluding: not excluding sb/sthnevyjímaje koho/co

socially: socially excludedsociálně vyloučený

VAT: price excluding/including VATcena bez/včetně DPH

DPH: exclusive of VAT, excluding VATbez DPH

vpustit: shut sb out, zamčením budovy ap. lock sb out, exclude sbnevpustit koho

vyloučit: It can't be ruled out/excluded.To nelze vyloučit.