Hlavní obsah

opatření

Podstatné jméno, rod střední

  1. form. measure(k uskutečnění) arrangement(právní) action(krok) step, move(poskytnutí) provisionučinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, (přípravy ap.) make provision for sthpreventivní opatření pl.precautions, preventive measures
  2. (obstarání) procuration, procuring(pořízení) procurement

Vyskytuje se v

odvetný: podniknout odvetná opatřenítake retaliatory measures

provést: provést preventivní opatřenítake preventive measures

razítko: dát razítko na co, opatřit co razítkemput a stamp on sth, stamp sth

regulační: regulační opatřeníregulatory measures

učinit: učinit nutná opatřenítake necessary measures

opatřit: opatřit co poznámkami knihu ap.supply sth with notes

soubor: soubor opatřenípackage/set of measures

austerity: austerity measuresúsporná opatření

discriminatory: discriminatory measurediskriminační opatření

economy: economy measureúsporné opatření

firm: take firm measuresučinit přísná opatření

interim: interim injunctionprozatímní soudní zákaz/opatření do vyřešení sporu ap.

interim: interim measure(s)prozatímní opatření

interlocutory: interlocutory injunctionpředběžné opatření hl. zákaz

measure: take measures to do sth, against sthpřijmout opatření, podniknout kroky k/proti čemu, zakročit proti čemu

measure: legal measuresprávní opatření

precaution: take precautions against sthučinit preventivní opatření, pojistit se proti čemu

precautionary: precautionary measurespreventivní opatření

protection: protection measuresochranná opatření

provision: make provision for sthpřipravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čeho

remedial: take remedial actionpodniknout kroky k nápravě, přijmout nápravná opatření

retaliatory: retaliatory measuresodvetná opatření

set: set one's seal to sthopatřit co pečetí, zapečetit co listinu

stopgap: stopgap measurenouzové opatření

direct: measures directed at ...opatření zaměřená na ...

place: New measures were put in place.Byla zavedena nová opatření.