Hlavní obsah

provést

Vyskytuje se v

odečet: read sthprovést odečet čeho

platba: make a paymentprovést platbu

potrat: perform an abortionprovést potrat

příkaz: carry out an orderprovést příkaz

výpočet: make a calculationprovést výpočet

výtěr: take a swabprovést výtěr

zkouška: test sth, conduct a test of sthprovést zkoušku čeho

lze: It can be done.Lze to zvládnout/provést.

příprava: make preparations for sthprovést přípravy na co

reforma: carry out/make a reformprovést reformu

aye: loď. aye ayeprovedu, ano pane

census: take a censusprovést sčítání lidu

delivery: take delivery of sthpřevzít co dodávku zboží ap., provést přejímku čeho

payment: make a paymentprovést platbu, zaplatit

purchase: make a purchase of sthprovést nákup čeho, zakoupit co

round: show sb roundprovést koho po městě, domě ap.

swap: do a swap with sbvyměnit si (to) s kým, provést s kým výměnu

take: take measurements/a measurementprovést měření

tour: give sb a tour of sthprovést koho po čem domě, městě ap.

transact: transact businessprovést obchodní transakci, uskutečnit obchod

task: carry out a taskprovést úkol

provést: make changesprovést změny