Hlavní obsah

accomplish [əˈkɒmplɪʃ or əˈkʌm-]

Vyskytuje se v

accomplish: accomplish one's goaldosáhnout (svého) cíle