Hlavní obsah

provedení

Vyskytuje se v

odečet: provést odečet čehoread sth

platba: provést platbumake a payment

potrat: provést potratperform an abortion

provést: provést změnymake changes

příkaz: provést příkazcarry out an order

výpočet: provést výpočetmake a calculation

výtěr: provést výtěrtake a swab

zkouška: provést zkoušku čehotest sth, conduct a test of sth

lze: Lze to zvládnout/provést.It can be done.

příprava: provést přípravy na comake preparations for sth

reforma: provést reformucarry out/make a reform

aye: proveduloď. aye aye

census: provést sčítání lidutake a census

contract: smlouva o dílo, dohoda o provedení práceekon. contract for work

delivery: převzít co dodávku zboží ap., provést přejímku čehotake delivery of sth

overpay: provést mimořádnou splátku hypotéky, mimořádně splatit část hypotékyoverpay one's/the mortgage

payment: provést platbu, zaplatitmake a payment

purchase: provést nákup čeho, zakoupit comake a purchase of sth

round: provést koho po městě, domě ap.show sb round

swap: vyměnit si (to) s kým, provést s kým výměnudo a swap with sb

take: provést měřenítake measurements/a measurement

tour: provést koho po čem domě, městě ap.give sb a tour of sth

transact: provést obchodní transakci, uskutečnit obchodtransact business

task: provést úkolcarry out a task

provedení: dohoda o provedení prácecontract for work