Hlavní obsah

napáchat

Dokonavé sloveso

  • co (způsobit) cause, do(spoušť ap.) wreak sthnapáchat velké škodycause great damage, publ., kniž. wreak havoc

Vyskytuje se v

škoda: cause severe damage, do a lot of damagezpůsobit/napáchat těžké škody

damage: The storm did a lot of damage.Bouře napáchala spoustu škod.

napáchat: cause great damage, publ., kniž. wreak havocnapáchat velké škody