Hlavní obsah

fat [fæt]

Podstatné jméno

  • tuk podkožní ap., sádlo, špekput on fatztloustnouttrans fatshydrogenované/částečně ztužené tuky nenasycené, transmastné kyseliny

Sloveso-tt-

Vyskytuje se v

grow: grow fat(z)tloustnout

low: low-fat yoghurtnízkotučný jogurt

non-fat: non-fat plain yogurtnetučný bílý jogurt

pad: fat padtukový polštář

roll: přen. roll (of fat)fald, hovor. pneumatika špeku na břiše ap.

saturated: saturated fatsnasycené tuky

soluble: fat-solublerozpustný v tucích

subcutaneous: subcutaneous implant/fatpodkožní implantát/tuk

vitamin: fat-soluble vitaminsvitamíny rozpustné v tucích

yogurt: non-fat/low-fat yogurtnetučný/nízkotučný jogurt

for: She is too fat for a model.Na modelku je moc tlustá.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

yet: I don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.

nasycený: saturated fatsnasycené tuky

podkožní: subcutaneous fatanat. podkožní tuk

polštář: roll of fattukový polštář

rostlinný: vegetable oil/fatgastr. rostlinný olej/tuk

rozpustný: water-soluble/fat-solublerozpustný ve vodě/v tucích

spalovač: fat burnerspalovač tuků

tuk: animal fatživočišný tuk

ztužený: hydrogenovaný hydrogenated fat, k pečení též shorteningztužený tuk

obsahovat: It contains lots of fat.Obsahuje spoustu tuku.

špek: be fat/flabbymít špeky

tlustý: fat meattlusté maso

tučný: rich cheese, full/high-fat cheesetučný sýr

ztloustnout: He got very fat.Hodně ztloustl.

prase: live high on the hog, live off the fat of the landžít si jako prase v žitě

fat: fat chance(jen) malá šance že se něco stane