Hlavní obsah

rich [rɪtʃ]

Vyskytuje se v

rich: the richbohatí (lidé), boháči

divide: divide between rich and poorpropast mezi bohatými a chudými

grow: grow rich(z)bohatnout

new: new richzbohatlík

stinking: He is stinking rich.Je nechutně bohatý.

boháč: the rich (people)boháči

jako: (both) poor and richchudí jako bohatí

pocházet: She comes from a rich family.Pochází z bohaté rodiny.

tučný: rich cheese, full/high-fat cheesetučný sýr

embarrassment: embarrassment of richesaž příliš velký výběr, nadbytek (dobrého)