Hlavní obsah

náhodou

Příslovce

  • by chance(nedopatřením) by accident, accidentally(se štěstím) by luck, fortuitously(shodou náhod) by coincidencečasto se užije tvaru happen to nebo chance toNáhodou tam byl.He happened to be there.Nemáte náhodou ...?Do you happen to have ...?Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...šťastnou náhodouby lucky chancenešťastnou náhodouby mischancenáhodou zaslechnoutoverhearkdyby náhodou(pro případ) just in case, (kdyby snad) on the chance of sth

Vyskytuje se v

čirý: čirou náhodouby pure accident, by sheer chance, purely by accident, hovor. by sheer fluke, as it happens

náhodou: šťastnou náhodouby lucky chance

nešťastný: nešťastnou náhodouby mischance

objevit: náhodou objevit co narazit nacome across sth

šťastný: šťastnou náhodouby a lucky chance, by a stroke of luck, hovor. by a fluke

kdyby: Kdybys (náhodou) potřeboval...Should you need...

potkat (se): náhodou potkat kohomeet sb by chance, run into sb, come across sb

tušit: Netušíte náhodou, kde...?Do you happen to know where ...?

úplný: úplnou náhodouby pure chance

náhoda: nešťastná náhodamischance, smůla bad luck, incident misadventure