Hlavní obsah

ubezpečit se

Dokonavé sloveso

  • (i zajistit) make sure that, of sth(přesvědčit se) o čem satisfy osf, assure osf(dohlédnout) see to sthUbezpečil se, že je sám.He made sure that he was alone.

Vyskytuje se v

satisfy: satisfy osfpřesvědčit se, ubezpečit se