Hlavní obsah

natož, natožpak

Příslovce

  • let alone, much lessNeumím uvařit ani čaj, natož večeři.I cannot make a tea, let alone cook the dinner.