Hlavní obsah

of [ɒv unstressed əv]

Předložka

  1. koho/čeho druhý pád či přivlastněníbottle of wineláhev vína
  2. z o původu, působištithe Prince of Walesprinc z Walesumany of usmnozí z nás
  3. z čeho vyrobený ap.decorations of woodozdoby ze dřeva
  4. na co/koho myslet, zemřít ap.
  5. vyjadřuje vazbu s přídavnými jménybe proud of sbbýt hrdý na kohobe guilty of sthbýt vinen čímbe fond of sb/sthmít rád koho/cobe scared of sb/sthbát se, mít strach z koho/čeho
  6. od koho milé, podlé ap.
  7. It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.of great importancevelmi důležitýmore/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění
  8. vyjadřuje věka girl of 18osmnáctiletá dívka

Slovní spojení

Bachelor of Arts Bachelor of Science Bill of Rights C of E Chancellor of the Exchequer Chief of Staff Church of England Doctor of Philosophy Houses of Parliament Justice of the Peace Master of Arts Master of Science Secretary of State United States of America act of God age of consent ahead of balance of trade baptism of fire bicarbonate of soda bird of paradise bird of passage bird of prey centre of gravity chamber of commerce change of life chest of drawers coat of arms code of conduct code of practice coming of age contempt of court cost of living council of war court of appeal court of inquiry court of law cream of tartar fact of life figure of eight figure of speech frame of mind frame of reference guest of honour hall of fame hall of residence hard of hearing head of state holy of holies jack-of-all-trades kiss of death leap of faith leave of absence left-of-centre lily of the valley line of sight line of vision master of ceremonies matter of course matter-of-fact middle-of-the-road miscarriage of justice moment of truth mother-of-pearl next of kin of course one-of-a-kind out of out of date out of doors out of touch out of work out-of-body out-of-pocket out-of-the-way out-of-town part of speech peer of the realm point of reference point of view port of call power of attorney prisoner of conscience prisoner of war rate of exchange right of way right-of-centre roll of honour rule of law run-of-the-mill seat of learning sense of humour sense of occasion sleight of hand standard of living state of affairs state of mind state of siege state-of-the-art stay of execution terms of reference thereof tug-of-love tug-of-war undreamed of unheard of vote of thanks walk of life way of life work of art

Vyskytuje se v

accord: samo (od sebe) bez cizího přičiněníof its own accord

account: kvůli komu/čemu, vzhledem k čemu, z důvodu čehoon account of sb/sth

advantage: využít, zneužít čeho, těžit z čehotake advantage of sth

age: stát se plnoletým, dosáhnout plnoletosti, dospětcome of age

ahead of: ležet před kým, čekat na koho událostlie ahead of sb

all: všechno co, všichni, všechnyall of sth

apple: miláček, potěšení, radost čí o osoběthe apple of sb's eye

arm: erb, znak, rodové znamení(coat of) arms

as: k(e) danému datu, začínat ap., od kdy do budoucnaas of, as from

assistance: být nápomocný komube of assistance to sb

aware: sth být si vědom čeho, uvědomovat si co riziko ap.be aware of

back: Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.Get off my back!

balance: být vyveden z rovnováhy čímbe thrown off balance by sth

base: být (úplně) vedle, mýlit sebe off base

bean: plný energie, v nejlepší náladě, rozpustilýfull of beans

beat: odrazit útokbeat off, beat back

beaten: odlehlý, v ústraní, z ruky o místěoff the beaten track

beat out of: vyrazit, vymámit z koho co, pumpnout koho o co podvodně připravit ap.beat sb out of sth

because: kvůli čemu, pro cobecause of sth

become: stát se s kým/čím, přihodit se komu/čemubecome of

best: nejlepší na tom je/bylo ...best of (it) all

bird: být jeden jak druhý/stejného raženíbe birds of a feather

bite: utrhnout se, vyjet na koho neoprávněně přísně, přen. utrhnout komu hlavubite sb's head off

blank: uzavřít, ucpat, utěsnit otvor ap.blank (off)

blast off: ustřelit, utrhnout co výbuchem ap.blast sth off

blink: v mžiku, než bys řekl švec, co by dupin the blink of an eye

blue: znenadání, zčistajasna, z ničeho nicout of the blue

bob: (po)kývnutí, (při)kývnutí hlavoubob (of the head)

bolt: blesk na oblozebolt of lightning

bottom: z celého srdce, z hloubi srdce, upřímněfrom the bottom of one's heart

break: úsvit, rozbřesk, svítáníbreak of day

breath: jít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduchgo for a breath of (fresh) air

brick off: oddělit co stěnoubrick sth off

brush off: odbýt koho odmítnout se bavitbrush sb off

bull: kraviny, hovadiny(load of) bull

bump off: oddělat, odpravit kohobump sb off

bunch: kytice, hovor. pugét růží ap.bunch of flowers

bundle off: poslat, vypakovat koho kambundle sb off

bunk off: chodit za školu, ulejvat se ze školybunk off (from) school

burden: důkazní břemenoburden of proof

business: do toho komu nic není, to se koho netýkáit is none of sb's business

cake: hračka, snadná věc, brnkačkaa piece of cake

care: na adresu koho/čeho poslat zprostředkovaně dopis ap.care of sb/sth

carry off: zvládnout co, uspět v čem, poradit si s čímcarry sth off

cart off: odtáhnout, odvléct, odvézt koho kam bez zeptání, proti jeho vůlicart sb off

cast: letora, povaha, ražení, založení osobycast of mind

cat: pustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzraditlet the cat out of the bag

change: věci na převlečení, náhradní oblečeníchange of clothes

charge: zdarma, bez poplatku, gratisfree of charge

chest: ulevit si, vyzpovídat se z čehoget sth off one's chest

chew: ukousnout (si) příliš velké soustobite off more than one can chew

chip: jablko, které nepadlo daleko od stromua chip off the old block

choice: podle vlastního výběru/vlastní volbyof one's choice

cirrhosis: cirhóza (jater)cirrhosis (of the liver)

clay: stát na hliněných noháchhave feet of clay

clear: před kým časově, na body ap.clear of sb

close off: uzavřít, odříznout, oddělit zabránit přístupu do oblasti ap.close sth off

closet: přiznat se k homosexualitěcome out of the closet

cobbler: snůška nesmyslů, hovadiny, kecy(load of) cobblers

colour: barevní lidé tmavé pletipeople of colour

come: sth vzejít, pramenit z čehocome from/of

come off: Nekecej!, Nech toho!Come off it!

common: dolní sněmovna, poslanci dolní sněmovny britského parlamentuThe Commons, House of Commons

compass: kružítko, kružidlo(pair of) compasses

concern: působit starosti komube of concern to sb

condition: nebýt v kondici, být z formybe out of condition

consequence: důležitý, významný, hodnotný člověk, věcof consequence

conspiracy: hradba mlčení všech svědků ap.conspiracy of silence

control: být mimo kontrolu, vymknout se kontrolebe/get out of control

courage: jednat podle svého přesvědčeníhave the courage of one's convictions

course: postup v určité situacicourse (of action)

cover: pod pláštíkem čeho noci ap.under cover of sth

crack: za rozbřesku časně ránoat the crack of dawn

cut off: odříznout, uříznout, odstřihnout cocut sth off

cut-off: nejzazší mez pro ukončení ap.cut-off (point)

Damocles: Damoklův mečSword of Damocles

danger: mimo nebezpečí při nemoci či zraněníout of danger

day: jednoho dne, jednou, někdy v budoucnuone day, some day, one of these days

defiance: sth/sb navzdory čemu/komu, v rozporu s čímin defiance of

degree: zdravá míra, přiměřené množství čehoa degree of sth

devil: sth hrozný, strašný co nepříjemný, těžký ap.a devil of

difference: mít (velký) význam, být k něčemu/užitečný, pomoci čemu, v čemmake a (lot of) difference

disrepair: ve špatném stavu, zchátralý budova ap., v rozkladuin (a state of) disrepair

doom: (pocit) zatracení, beznaděje(sense of) doom

door: venku, v přírodě ne uvnitř budovyout of doors

do out of: sth hovor. (o)šidit, obrat, připravit, okrást koho o co podvodem ap.do sb out of

dream: ani (ve snu) by mě to nenapadlo něco udělatwouldn't dream of it

drift off: odpadat, usínat pomalu, začínat klimbatdrift off (to sleep)

drive off: zahnat, odrazit útočníka ap.drive sb/sth off

ability: co nejlépe, jak kdo nejlépe umíto the best of one's ability/abilities