Hlavní obsah

because [bɪˈkɒz or -ˈkəz]

Předložka

Vyskytuje se v

důvod: z důvodu čehoowing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sth

jednoduše: prostě a jednoduše proto, že ...purely and simply because ...

proto: už proto, že ...if only because

němu: kvůli němubecause of him

ono: Ono mu totiž nebylo dobře.It was because he didn't feel well.

proto: Proč? Proto!Why? Because!

totiž: Nepřijde, je totiž nemocný.He isn't coming because he is ill.