Hlavní obsah

záchod

Podstatné jméno, rod mužský

  • toiletAmE bathroomhl. BrE lavatory(hl. ve veřejných budovách) BrE cloakroomAmE restroomjít na záchodgo to/use the toilet/AmE bathroomna záchoděin the toilet/lavatory/bathroomsplachovací záchodwater closet, flush toiletdámský záchodladies'/AmE women's room, ladiespánský záchodmen's (toilet)/AmE (room), BrE hovor. gentsveřejné záchodypublic toilet(s)/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE restroom

Vyskytuje se v

pánský: men's toilet, BrE gents, AmE men's roompánský záchod

splachovací: flush toiletsplachovací záchod

suchý: latrine, earth-closetsuchý záchod

turecký: squat toilet, Asian toiletturecký záchod

veřejný: public toilet(s)/conveniences/hl. BrE lavatoryveřejné záchody

chtít se: I have to go (to the bathroom).Chce se mi na záchod.

muset: I have to go to the bathroom.Musím jít na záchod.

na: in the bathroomna záchodě

vylít: She poured it down the toilet.Vylila to do záchodu.

flush: flush lavatorysplachovací záchod

small: euf. the smallest roomzáchod, slang. ajnclík

toilet: public toiletveřejný záchod

záchod: go to/use the toilet/AmE bathroomjít na záchod