Hlavní obsah

deadly [ˈdedlɪ]

Vyskytuje se v

cert: (dead) certtutovka, jistá věc

cut: cut sb deadignorovat, zasklít, přehlížet koho

dead: the deadmrtví, nebožtíci

dead meat: be dead meatbýt synem smrti, mít na kahánku, mít to spočítaný

ringer: be a dead ringer for sbpodobat se jako vejce vejci komu

battery: dead/BrE flat batteriesvybité baterie

bottom: tech. bottom dead-centredolní úvrať pístu

calm: dead/flat calmúplné bezvětří

dead end: dead-end jobzaměstnání bez budoucnosti bez možnosti postupu ap.

deadly: náb. seven deadly sinssedm smrtelných hříchů

injury: lethal/deadly injurysmrtelné zranění

language: dead languagemrtvý jazyk

lift: sport. dead liftmrtvý tah

right: catch sb dead/BrE bang to rightschytit koho (přímo) při činu

scene: be dead at the scenebýt na místě mrtev při nehodě, vraždě ap.

scroll: náb., hist. Dead Sea scrollssvitky od Mrtvého moře

shoot: shoot sb deadzastřelit koho

shot: shot deadzastřelen(ý)

strike: form. be struck dead(náhle) zemřít, zahynout, být zabit sražen vozidlem ap.

top: tech. top dead centrehorní úvrať pístu

track: žel. dead(-end) trackkusá kolej

dead heat: The presidential race ended in a dead heat.Boj o prezidentské křeslo skončil zcela nerozhodně.

half: I was half dead with tiredness.Byl jsem polomrtvý únavou.

hrobní: dead/deafening/deathlike silencehrobové ticho

jazyk: official/dead/spoken languageúřední/mrtvý/mluvený jazyk

kolej: dead end, deadlockpřen. slepá kolej v jednání, vývoji ap.

kusý: dead-end trackžel. kusá kolej

mrtvý: rise from the deadvstát z mrtvých

narozený: stillborn, dead-bornmrtvě narozený

padnout: drop (down) deadpadnout mrtev

prohlásit: pronounce sb deadprohlásit koho za mrtvého

slepý: blind alley, dead end (street), cul-de-sacslepá ulice

smrt: deadly enemiesnepřátelé na život a na smrt

smrtelně: be dead serious, be in deadly earnestmyslet to smrtelně vážně

smrtelný: deadly/fatal/terminal disease/illnesssmrtelná nemoc

tágo: dead from the neck up, dumb as a posthovor. blbý jak tágo

tah: dead liftsport. mrtvý tah zdvih činky ze země

těžký: mortal/deadly sinnáb. těžký hřích smrtelný

ulice: blind alley, dead end (street), hl. BrE cul-de-sacslepá ulice

docházet: The batteries are low., AmE The batteries are almost dead.Docházejí baterky.

povídat: It is rumoured that the king is dead.Povídá se, že král je mrtvý.

unavený: dead tiredk smrti unavený

zastřelit: He was shot dead.Byl zastřelen.

beton: It's a dead cert!, As sure as eggs!To je na beton!

čas: flog a dead horseztrácet čas marným snažením

mrtvola: Over my dead body!Jen přes mou mrtvolu!

rulík: deadly nightshade, belladonna (lily), dwalerulík zlomocný

sláma: flog a dead horse, planě tlachat talk idlymlátit prázdnou slámu

vědět: He is unconscious., hovor. He is dead to the world.Neví o sobě.

zabitý: sleep like a log, hovor. be dead to the worldspát jako zabitý

zařezaný: sleep like a log, be dead to the worldspát jako zařezaný

body: over my dead bodyjen přes moji mrtvolu