Hlavní obsah

deadly [ˈdedlɪ]

Vyskytuje se v

body: over my dead bodyjen přes moji mrtvolu

cert: (dead) certtutovka, jistá věc

cut: cut sb deadignorovat, zasklít, přehlížet koho

dead: the deadmrtví, nebožtíci

dead: dead and buriedpasé myšlenka, plán ap.

dead: drop (down) deadpadnout mrtev, náhle zemřít, hovor. natáhnout brka

dead: drop deadjdi se bodnout, trhni si (nohou), vlez mi na záda

dead meat: be dead meatbýt synem smrti, mít na kahánku, mít to spočítaný

ringer: be a dead ringer for sbpodobat se jako vejce vejci komu

battery: dead/BrE flat batteriesvybité baterie

bottom: tech. bottom dead-centredolní úvrať pístu

calm: dead/flat calmúplné bezvětří

dead: shoot sb deadzastřelit koho

dead: dead losspropadák, zklamání co nenaplní očekávání, beznadějný případ nešika, kdo se něco nemůže naučit ap., ekon. čistá ztráta bez jakékoli kompenzace

dead: dead partynudný večírek

dead: dead whitemrtvolně bílý barva

dead: dead calmúplné bezvětří

dead: come to a dead stopi přen. úplně se zastavit

dead: dead aheadpřímo před námi

dead: be dead set on (doing) sthbýt pevně rozhodnutý čemu

dead end: dead-end jobzaměstnání bez budoucnosti bez možnosti postupu ap.

injury: lethal/deadly injurysmrtelné zranění

language: dead languagemrtvý jazyk

lift: sport. dead liftmrtvý tah

right: catch sb dead/BrE bang to rightschytit koho (přímo) při činu

scene: be dead at the scenebýt na místě mrtev při nehodě, vraždě ap.

scroll: náb., hist. Dead Sea scrollssvitky od Mrtvého moře

shoot: shoot sb deadzastřelit koho

shot: shot deadzastřelen(ý)

strike: form. be struck dead(náhle) zemřít, zahynout, být zabit sražen vozidlem ap.

top: tech. top dead centrehorní úvrať pístu

track: žel. dead(-end) trackkusá kolej

dead: The line has gone dead.Linka je hluchá., Vypadlo spojení. telefonní

dead: You are dead right!Máš naprostou pravdu!

dead heat: The presidential race ended in a dead heat.Boj o prezidentské křeslo skončil zcela nerozhodně.

half: I was half dead with tiredness.Byl jsem polomrtvý únavou.

hrobní: hrobové tichodead/deafening/deathlike silence

jazyk: úřední/mrtvý/mluvený jazykofficial/dead/spoken language

kolej: přen. slepá kolej v jednání, vývoji ap.dead end, deadlock

kusý: žel. kusá kolejdead-end track

mrtvý: vstát z mrtvýchrise from the dead

mrtvý: Mrtvé mořeDead Sea

narozený: mrtvě narozenýstillborn, dead-born

padnout: padnout mrtevdrop (down) dead

prohlásit: prohlásit koho za mrtvéhopronounce sb dead

slepý: slepá uliceblind alley, dead end (street), cul-de-sac

smrt: nepřátelé na život a na smrtdeadly enemies

smrtelně: myslet to smrtelně vážněbe dead serious, be in deadly earnest

smrtelný: smrtelná nemocdeadly/fatal/terminal disease/illness

tágo: hovor. blbý jak tágodead from the neck up, dumb as a post

tah: sport. mrtvý tah zdvih činky ze zemědead lift

těžký: náb. těžký hřích smrtelnýmortal/deadly sin

ulice: slepá uliceblind alley, dead end (street), hl. BrE cul-de-sac

docházet: Docházejí baterky.The batteries are low., AmE The batteries are almost dead.

povídat: Povídá se, že král je mrtvý.It is rumoured that the king is dead.

unavený: k smrti unavenýdead tired

zastřelit: Byl zastřelen.He was shot dead.

beton: To je na beton!It's a dead cert!, As sure as eggs!

čas: ztrácet čas marným snaženímflog a dead horse

mrtvola: Jen přes mou mrtvolu!Over my dead body!

rulík: rulík zlomocnýdeadly nightshade, belladonna (lily), dwale

sláma: mlátit prázdnou slámuflog a dead horse, planě tlachat talk idly

vědět: Neví o sobě.He is unconscious., hovor. He is dead to the world.

zabitý: spát jako zabitýsleep like a log, hovor. be dead to the world

zařezaný: spát jako zařezanýsleep like a log, be dead to the world