Hlavní obsah

deadly [ˈdedlɪ]

Vyskytuje se v

body: over my dead bodyjen přes moji mrtvolu

cert: (dead) certtutovka, jistá věc

cut: cut sb deadignorovat, zasklít, přehlížet koho

dead: the deadmrtví, nebožtíci

dead: dead and buriedpasé myšlenka, plán ap.

dead: drop (down) deadpadnout mrtev, náhle zemřít, hovor. natáhnout brka

dead: drop deadjdi se bodnout, trhni si (nohou), vlez mi na záda

dead meat: be dead meatbýt synem smrti, mít na kahánku, mít to spočítaný

ringer: be a dead ringer for sbpodobat se jako vejce vejci komu

battery: dead/BrE flat batteriesvybité baterie

bottom: tech. bottom dead-centredolní úvrať pístu

calm: dead/flat calmúplné bezvětří

dead: shoot sb deadzastřelit koho

dead: dead losspropadák, zklamání co nenaplní očekávání, beznadějný případ nešika, kdo se něco nemůže naučit ap., ekon. čistá ztráta bez jakékoli kompenzace

dead: dead partynudný večírek

dead: dead whitemrtvolně bílý barva

dead: dead calmúplné bezvětří

dead: come to a dead stopi přen. úplně se zastavit

dead: dead aheadpřímo před námi

dead: be dead set on (doing) sthbýt pevně rozhodnutý čemu

dead end: dead-end jobzaměstnání bez budoucnosti bez možnosti postupu ap.

injury: lethal/deadly injurysmrtelné zranění

language: dead languagemrtvý jazyk

lift: sport. dead liftmrtvý tah

right: catch sb dead/BrE bang to rightschytit koho (přímo) při činu

scene: be dead at the scenebýt na místě mrtev při nehodě, vraždě ap.

scroll: náb., hist. Dead Sea scrollssvitky od Mrtvého moře

shoot: shoot sb deadzastřelit koho

shot: shot deadzastřelen(ý)

strike: form. be struck dead(náhle) zemřít, zahynout, být zabit sražen vozidlem ap.

top: tech. top dead centrehorní úvrať pístu

track: žel. dead(-end) trackkusá kolej

dead: The line has gone dead.Linka je hluchá., Vypadlo spojení. telefonní

dead: You are dead right!Máš naprostou pravdu!

dead heat: The presidential race ended in a dead heat.Boj o prezidentské křeslo skončil zcela nerozhodně.

half: I was half dead with tiredness.Byl jsem polomrtvý únavou.