Hlavní obsah

lift [lɪft]

Podstatné jméno

  1. hovor.povzbuzení, vzpruha, podporagive sb a liftpovzbudit co koho, pozvednout náladu koho
  2. BrEvýtah, zdvižlift-attendantobsluha výtahulift shaftvýtahová šachtatail lifthydraulické (nakládací) čelo korby vozidlaAmE= elevator
  3. svezení zavezení někam, odvoz na letiště ap.I need a lift.Potřebuji svézt.give sb a liftsvézt koho
  4. zdvih, zvedání, zvednutísport. dead liftmrtvý tahtech. fork-lift (truck)vysokozdvižný vozík vidlicovýlift-fanvztlaková vrtule vznášedla
  5. sport.(lyžařský) vlek, šleprT-bar liftkotva druh vlekuJ-bar liftpoma druh vleku

Vyskytuje se v

hitch: hitch (a lift)jet stopem, stopovat

lift: lift (up)sth (po)zvednout, (po)zdvihnout, vyzvednout co

blockade: lift a blockadezrušit blokádu

chair: chair liftsedačková lanovka

curfew: impose/lift a curfewvydat/zrušit zákaz vycházení

embargo: impose/lift an embargo against sb, on sthuvalit/zrušit embargo na koho/co

restriction: lift restrictionszrušit omezení

service: service liftslužební výtah

shaft: lift shaftvýtahová šachta

siege: lift/raise the siegeukončit obléhání

sky: sky liftvysokozdvižná plošina opravářská ap.

tail: tail lifthydraulické (nakládací) čelo korby vozidla

thumb: thumb a liftstopovat, jet stopem, stopnout si auto

weight: lift weightszvedat činky, posilovat, chodit do posilovny

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

ban: lift the banzrušit zákaz

give: Will you give me a lift?Svezeš mě?

its: The dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

činka: lift weightscvičit s činkami, zvedat činky

jet: hitch(hike), thumb a lift, thumb a ridejet stopem

kabina: lift cage, AmE elevator carkabina výtahu

kontext: lift sth out of contextvytrhnout co z kontextu

lanovka: chairlift, chair liftsedačková lanovka

plavební: lock chamber, zdymadlo lift-lockplavební komora

pojízdný: mobile platform, sky liftpojízdná plošina

stopnout: thumb a liftstopnout si někoho stopař

tah: dead liftsport. mrtvý tah zdvih činky ze země

vlek: T-bar liftkotvový vlek

zlepšit: lift sb's spirits, povzbudit cheer sb upzlepšit náladu komu

zrušit: lift a ban on sthzrušit zákaz čeho

fungovat: The lift is out of order.Výtah nefunguje.

odvoz: I need a ride/lift.Potřebuji odvoz.

sjet: go down in the liftsjet výtahem

smeknout: take off/raise/lift one's hat, zast. doff one's hatsmeknout klobouk

spravit: cheer sb up, lift sb's spirits, put sb in a better moodspravit komu náladu

svézt: I need a lift.Potřebuji svézt.

šachta: BrE lift/AmE elevator shaftvýtahová šachta

zákaz: lift the banzrušit zákaz

hnout: not to lift a finger to help sbnehnout pro koho ani prstem