Hlavní obsah

lift [lɪft]

Podstatné jméno

  1. hovor.povzbuzení, vzpruha, podporagive sb a liftpovzbudit co koho, pozvednout náladu koho
  2. BrEvýtah, zdvižlift-attendantobsluha výtahulift shaftvýtahová šachtatail lifthydraulické (nakládací) čelo korby vozidlaAmE= elevator
  3. svezení zavezení někam, odvoz na letiště ap.I need a lift.Potřebuji svézt.give sb a liftsvézt koho
  4. zdvih, zvedání, zvednutísport. dead liftmrtvý tahtech. fork-lift (truck)vysokozdvižný vozík vidlicovýlift-fanvztlaková vrtule vznášedla
  5. (ski) lift sport.(lyžařský) vlek, šlepr(ski) lift passskipas, permanentka na lyžařský vlekT-bar liftkotva druh vlekuJ-bar liftpoma druh vleku

Vyskytuje se v

hitch: hitch (a lift)jet stopem, stopovat

blockade: lift a blockadezrušit blokádu

chair: chair liftsedačková lanovka

curfew: impose/lift a curfewvydat/zrušit zákaz vycházení

embargo: impose/lift an embargo against sb, on sthuvalit/zrušit embargo na koho/co

fingerprint: lift the fingerprintssejmout otisky (prstů) z předmětů ap.

restriction: lift restrictionszrušit omezení

service: service liftslužební výtah

shaft: lift shaftvýtahová šachta

siege: lift/raise the siegeukončit obléhání

sky: sky liftvysokozdvižná plošina opravářská ap.

spirit: lift sb's spirits(po)zvednout komu náladu

tail: tail lifthydraulické (nakládací) čelo korby vozidla

thumb: thumb a liftstopovat, jet stopem

weight: lift weightszvedat činky, posilovat, chodit do posilovny

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

ban: lift the banzrušit zákaz

give: Will you give me a lift?Svezeš mě?

its: The dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

činka: cvičit s činkami, zvedat činkylift weights

jet: jet stopemhitch(hike), thumb a lift, thumb a ride

kabina: kabina výtahulift cage, AmE elevator car

kontext: vytrhnout co z kontextulift sth out of context

plavební: plavební komoralock chamber, zdymadlo lift-lock

stopnout: stopnout si někoho stopařthumb a lift

tah: sport. mrtvý tah zdvih činky ze zemědead lift

vlek: kotvový vlekT-bar lift

vozík: tech. vysokozdvižný vozíklift truck, ližinový fork-lift truck

zlepšit: zlepšit náladu komulift sb's spirits, put sb in a good mood, povzbudit cheer sb up

zrušit: zrušit zákaz čeholift a ban on sth

fungovat: Výtah nefunguje.The lift is out of order.

odvoz: Potřebuji odvoz.I need a ride/lift.

sjet: sjet výtahemgo down in the lift

smeknout: smeknout klobouktake off/raise/lift one's hat

spravit: spravit komu náladucheer sb up, lift sb's spirits, put sb in a better mood

svézt: Potřebuji svézt.I need a lift.

šachta: výtahová šachtaBrE lift/AmE elevator shaft

zákaz: zrušit zákazlift the ban

hnout: nehnout pro koho ani prstemnot to lift a finger to help sb