Hlavní obsah

unavený

Vyskytuje se v

unavit se: Snadno se unaví.He tires easily.

weary: unavený životemworld-weary

even: Ačkoli je unavená, přišla.Even though she's tired she came.

may: Možná, že byli unavení.They may have been tired.

unavený: k smrti unavenýdead tired