Hlavní obsah

unaveně

Vyskytuje se v

unavený: k smrti unavenýdead tired

weary: world-wearyunavený životem

even: Even though she's tired she came.Ačkoli je unavená, přišla.

may: They may have been tired.Možná, že byli unavení.

seem: You seem tired.Vypadáš unaveně.