Hlavní obsah

zabitý

Vyskytuje se v

služba: zabit při výkonu službykilled in the line of duty

zabití: práv. zabití v sebeobraněkilling in self-defence

moct: Mohli tě zabít!You could have been killed!

mstít se: Mstí se za zabití ...He is taking revenge for the killing ...

se, si: Zabil se.při nehodě He was killed., sebevraždou He killed himself.

zabít se: Zabil se v autě.He was killed in a car accident.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

posílit: Co tě nezabije, to tě posílí.Things that won't kill you will make you stronger.

zabitý: spát jako zabitýsleep like a log, hovor. be dead to the world

accidental: náhodné/neúmyslné zabitíaccidental killing

culpable: zaviněné zabitículpable homicide

kill: poměr počtu zabitých obou stran v bojiAmE kill ratio

murderous: napadení s úmyslem zabít, vražedný útokmurderous attack

unlawful: nezákonné zabití neúmyslné i vraždapráv. unlawful killing

allege: Podle zpráv byl prý zabit.Reports allege that he was killed.

be: Byli zabiti teroristy.They were killed by terrorists.

either: Kdyby byl kterýkoli z nich zabit ...If either were killed ...

shalt: Nepokradeš./Nezabiješ.Thou shalt not steal/kill.

zabít: Byl zabit výstřelem z pušky.He was killed by a rifle shot.