Hlavní obsah

služba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (poskytovaný úkon) serviceposkytnout službyprovide servicesslužba zákazníkůmcustomer servicepokojová službaroom service
  2. služby (obyvatelstvu ap.) servicesslužby (zařízení k tomu) utilitiesslužby (veřejná firma) public-service utilityveřejné službypublic services
  3. (královská ap.) servicediplomatické službydiplomatic service
  4. (vojenská základní ap.)základní vojenská službaconscription, (compulsory) military service, BrE national service
  5. (výkon povolání policisty ap.) dutybýt ve služběbe on dutypostavit koho mimo službutake sb off duty, (dočasně) suspend sb from dutyzabit při výkonu službykilled in the line of duty
  6. (prospěšná organizace) servicebezpečnostní službasecurity serviceinformační službainformation servicehorská službamountain rescue servicehavarijní služba pro řidiče s poruchoubreakdown service
  7. (pomoc) service(přátelská) favour
  8. (výkon služby) duty (period)(směna) (work) shift(přítomnost na pracovišti) attendanceKdo má službu?Who is on duty?

Vyskytuje se v

asistenční: asistenční službaassistance service

kurýrní: kurýrní pošta/službacourier post/service

mít: mít službube on duty

odtahový: odtahová službatowing service, havarijní breakdown (and recovery) service

pokojový: pokojová službaroom service

rozpis: rozpis služeb(duty) roster, BrE rota

sanitní: sanitní službapatient transport service

vězeňský: vězeňská službaprison service

vojenský: vojenská službamilitary service

vypovědět: přen. vypovědět službu stroj, část těla ap.fail, give out, seize up, BrE hovor. pack up

zásilkový: zásilková službapoštovní mail order service, doručovací delivery service

zpravodajský: zpravodajská službasecret service, intelligence agency/service

k, ke, ku: k Vašim službámat your service

active duty: on active dutyv aktivní službě vojáci ap.

active service: on active servicev aktivní službě vojáci ap.

army: standing armystálé vojsko, vojáci v činné službě

attendance: physician in attendanceslužbu konající lékař

banking: ekon. banking facilitiesbankovní služby

breakdown: motor. breakdown servicehavarijní služba pro řidiče s poruchou

consultancy: consultancy servicesporadenské služby

correctional: correctional officerpříslušník vězeňské služby

customer: customer service/careslužby zákazníkům/péče o zákazníka

delivery: delivery servicedoručovatelská služba

diplomatic: diplomatic servicediplomatická služba

dispensation: dispensation from military serviceprominutí vojenské služby

dodger: hl. AmE draft dodgerodpírač vojenské služby

domestic: domestic serviceslužba v domácnosti, provádění domácích prací služba

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

duty: take/put sb off dutypostavit koho mimo službu

frill: no-frills serviceszcela základní služby

intelligence: Central Intelligence Agency CIAústřední zpravodajská služba

intelligence: intelligence service/networkzpravodajská/výzvědná služba/síť

marshal: federal marshal= příslušník federální policejní služby

muster: voj. muster outpropustit z armády, vyřadit ze služby

objector: conscientious objectorodpírač vojenské služby z přesvědčení

ply: ply for hirenabízet služby, vyhledávat zákazníky o taxi ap.

ride hailing: ride-hailing servicesautomatizované služby spolujízdy, alternativní taxislužby

roadside: roadside assistanceporuchová a odtahová služba v případě odstavení vozidla u silnice

rota: on a rota basisstřídavě, na střídačku různými osobami konaný, (po)dle rozpisu (služeb)

service: prison servicevězeňská služba, vězeňství

service: for services renderedza poskytnuté/prokázané služby

service: ekon. debt servicedluhová služba

suspend: suspend sb from dutypostavit koho dočasně mimo službu

tour: package tourzájezd s předplacenými službami

utility: utility companypodnik veřejných služeb

welfare: welfare servicessociální služby, služby sociálního zabezpečení

welfare: welfare centrecentrum sociálních služeb/sociální péče

dodge: dodge military servicevyhnout se vojenské službě

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.