Hlavní obsah

zabít

Dokonavé sloveso

  1. (usmrtit) koho/co kill sb/sthkniž., zast. slay(zavraždit) murder sbByl zabit výstřelem z pušky.He was killed by a rifle shot.
  2. expr.(zničit) co destroyexpr.(promarnit) kill, waste sthzabít časkill time
  3. (zatlouci) co hammer/knock sth in

Vyskytuje se v

služba: killed in the line of dutyzabit při výkonu služby

moct: You could have been killed!Mohli tě zabít!

se, si: při nehodě He was killed., sebevraždou He killed himself.Zabil se.

zabít se: He was killed in a car accident.Zabil se v autě.

moucha: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

posílit: Things that won't kill you will make you stronger.Co tě nezabije, to tě posílí.

murderous: murderous attacknapadení s úmyslem zabít, vražedný útok

strike: form. be struck dead(náhle) zemřít, zahynout, být zabit sražen vozidlem ap.

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

be: They were killed by terrorists.Byli zabiti teroristy.

either: If either were killed ...Kdyby byl kterýkoli z nich zabit ...

shalt: Thou shalt not steal/kill.Nepokradeš./Nezabiješ.

kill: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

zabít: He was killed by a rifle shot.Byl zabit výstřelem z pušky.