Hlavní obsah

living [ˈlɪvɪŋ]

Podstatné jméno

  1. živobytí, zaměstnánímake a living by/at sthživit se, vydělávat si na živobytí čímdo sth for livingživit se čím
  2. život, žití
  3. the living živí, žijící lidé

Vyskytuje se v

eke: eke (out) a living, eke out an existencenuzně se protloukat, žít z ruky do úst, živořit finančně

hand: live (from) hand to mouthžít z ruky do huby, protloukat se

live: live for sb/sthžít pro koho/co

living: the livingživí, žijící lidé

living standard: living standard(s)životní úroveň

long: long live sbať žije kdo

means: live beyond one's meansžít nad poměry

off: live off sthžít z čeho, být živ z čeho zdroje obživy

stick: live in the sticksžít v zapadákově/nějaké díře daleko od města

suite: (living room) suitesedací souprava

allowance: cost-of-living allowancepříspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjem

apart: live apartbydlet odděleně rodiče ap.

broadcast: in live broadcastv živém vysílání

coal: live coalsžhavé uhlíky

disability: disability living allowance DLApříspěvek pro postižené státní dávka

double life: live a double lifevést dvojí život

earn: to earn one's livingvydělávat si na živobytí

expectation: not live/come up to expectationsnenaplnit očekávání

income: live within one's incomežít podle svých příjmů

live-in: live-in partnerpartner ve společné domácnosti

lodging: live in lodgingsbydlet v podnájmu

next door: live next doorbydlet vedle soused

reputation: live up to one's reputationdostát své pověsti

room: living roomobývací pokoj, obývák

short-lived: be short-livednetrvat dlouho, nemít dlouhého trvání

trap: live trap, cage trap, box trapsklopec past

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

wire: live wiredrát pod proudem

campus: live on campusbydlet na koleji

own: He lives on his own.Žije sám.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

fast lane: live/life in the fast lanežít/život nadoraz

on: live on sthžít z čeho, živit se čím člověk

dostát: live up to expectationsdostát očekávání

existenční: (guaranteed) basic income, úroveň též přen. breadline, taková mzda living wage, subsistence wageexistenční minimum

invalidní: disability pension, BrE personal independence payment, v Británii do roku 2013 disability living allowance, v Británii do roku 2011 incapacity benefitinvalidní důchod

náklad: cost of livingživotní náklady

obývací: living roomobývací pokoj

očekávání: live/come up to expectation(s)splnit/naplnit očekávání

patrona: live cartridgeostrá patrona

podmínka: working/living conditionspracovní/životní podmínky

pokoj: living roomobývací pokoj

pořad: live programmepořad v přímém přenosu

privát: live in lodgings/digsbydlet na privátě

proud: live wiredrát pod proudem

přenos: live broadcast/transmissionpřímý přenos

přímý: live broadcast(ing)přímý přenos v TV ap.

příroda: living/animated natureživá příroda

samota: live alonežít o samotě

úroveň: standard of living, living standardživotní úroveň

žít: live off sbžít na čí účet

živě: broadcast livevysílat živě

živobytí: make/earn a living, earn one's livelihood/hovor. bread and butter/daily bread, live by sthvydělávat si na živobytí čím

borrow: be (living) on borrowed timemít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouho

životní: living conditionsživotní podmínky