Hlavní obsah

chemically [ˈkemɪkəlɪ]

Vyskytuje se v

nomenclature: chemical nomenclaturechemické názvosloví

property: chemical propertieschemické vlastnosti

postřik: chemical/aerial sprayingchemický/letecký postřik činnost

značka: chemical symbolchem. chemická značka

pokus: chemical experimentchemický pokus

proces: chemical processchemický proces

úprava: (chemical) water treatment(chemická) úprava vody

chemical: chemical and biological weaponschemické a biologické zbraně