Hlavní obsah

chemically [ˈkemɪkəlɪ]

Vyskytuje se v

chemical: chemical and biological weaponschemické a biologické zbraně

nomenclature: chemical nomenclaturechemické názvosloví

plant: chemical plantchemička

property: chemical propertieschemické vlastnosti

postřik: chemický/letecký postřik činnostchemical/aerial spraying

postřik: chemický postřik látkachemical spray

značka: chem. chemická značkachemical symbol

pokus: chemický pokuschemical experiment

proces: chemický proceschemical process

úprava: (chemická) úprava vody(chemical) water treatment