Hlavní obsah

zajistit

Vyskytuje se v

klín: wedge sthzajistit klínem co

arrest: place sb under arrestzatknout, zajistit koho

lock: AmE, voj. lock and loadzajistit a nabít, připravit zbraň

make: make sureujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše aby

provision: make provision for sthpřipravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čeho

secure: secure fundingzajistit financování

through: get sth throughprosadit, protlačit co, zajistit schválení návrh v parlamentu

attend: attend to the needs of sbzajistit potřeby koho

zajistit: Can you arrange the tickets for us?Můžete nám zajistit lístky?