Hlavní obsah

zajištěný

Vyskytuje se v

zajištění: personální zajištěnístaffing

klín: zajistit klínem cowedge sth

zajistit: Můžete nám zajistit lístky?Can you arrange the tickets for us?

zajistit: Zajistil zbraň.He put the safety catch on.

arrest: place sb under arrestzatknout, zajistit koho

berth: playoff berthpostupové místo, zajištěný postup do play-off

bond: ekon. debenture bond(nezajištěný) dluhopis

burglar: burglar-proofzajištěný proti vloupání

comfortably: comfortably well-offdobře zajištěný finančně

lock: AmE, voj. lock and loadzajistit a nabít, připravit zbraň

make: make sureujistit se, přesvědčit se, zajistit, udělat vše aby

provision: make provision for sthpřipravit se na co, učinit opatření/zajistit se pro případ čeho

regulatory: regulatory compliance(zajištění) dodržování právních norem

safety catch: with the safety catch onzajištěný zbraň

secure: secure fundingzajistit financování

theft: theft-proofzajištěný proti krádeži, neodcizitelný

attend: attend to the needs of sbzajistit potřeby koho